Goede afspraken maken goede vrienden

Werken met dienstencheques

Feestdagen
Betaalde vakantie
Poetshulp het hele jaar door!
Wat bij ziekte van je poetshulp?
Verzekeringen?

Hieronder kun je enkele belangrijke afspraken vinden om onze samenwerking in het kader van werken met dienstencheques zo optimaal mogelijk te houden. Hartelijk dank om daar rekening mee te houden!

Werken met dienstencheques

Feestdagen

Op betaalde feestdagen wordt niet gewerkt. Valt de betaalde feestdag niet op een werkdag, dan wordt deze ingehaald, zoals wettelijk voorzien, en door de ondernemingsraad verplaatst naar een werkdag.

Werken met dienstencheques GreenHouse 1

Betaalde vakantie

Je poetshulp licht je op tijd in over de vakantieperiode. Wil je tijdens die vakantie vervanging? Gelieve hiervoor tijdig contact op te nemen met je kantoor. We doen dan ons best om voor vervangende hulp te zorgen.

Poetshulp het hele jaar door!

Al onze medewerkers hebben een vast arbeidscontract. Dit betekent dat ze het hele jaar door bij je kunnen langskomen, behalve op betaalde feestdagen, vakantie of bij ziekte. Indien je om een gegronde reden uitzonderlijk geen hulp wenst, vragen we dit minimum 14 dagen op voorhand te laten weten. Op reis gaan of gehospitaliseerd worden zijn voorbeelden van gegronde redenen.

Indien je als klant te laat afbelt, betekent dit voor onze medewerkers onverwacht loonverlies. GreenHouse kan niet instaan voor dit loonverlies en behoudt zich dus het recht om na verwittiging een klant eventueel opnieuw op de wachtlijst te plaatsen.

Wat zijn geen gegronde redenen?

  • Afbellen omdat je denkt deze week geen werk te hebben.
  • Systematisch tijdens schoolvakanties de huishoudhulp onderbreken.
  • Afbellen omdat het mooi weer is en je naar een pretpark gaat.
  • Afbellen omdat de kinderen na de examens langer willen slapen.

Wat bij ziekte van je poetshulp?

Wanneer je vertrouwde huishoudhulp ziek is, word je zo snel mogelijk verwittigd door de medewerker zelf of door het kantoor in je buurt. Indien je vervanging wenst, gelieve dit aan het kantoor te melden. Bij langdurige ziekte van een medewerker doen we ons uiterste best om vervangende hulp te voorzien. We vragen echter begrip indien we niet onmiddellijk voor vervanging kunnen zorgen.

Verzekeringen?

Al de medewerkers van GreenHouse zijn voor het werken met dienstencheques verzekerd voor arbeidsongevallen, zowel op het werk als onderweg van en naar het werk.

Werken met dienstencheques GreenHouse 2

GreenHouse is ook verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, dit wil zeggen voor schade die door de werknemers wordt veroorzaakt.

Er gelden echter volgende beperkingen:

  • er worden enkel schadegevallen aanvaard vanaf € 300;
  • er wordt verplicht steeds een bestek van de schade gevraagd;
  • elk schadedossier omvat verplicht een schriftelijke verklaring van de klant en van de werknemer;
  • de vrijstelling (franchise) is steeds ten laste van de klant;
  • onze verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over de aanvaarding van het schadedossier

GreenHouse behoudt zich het recht voor in sommige gevallen de schade ter plaatse vast te stellen, hetzij door een daartoe bevoegde bediende, hetzij door een aangestelde expert.
Om schadegevallen te vermijden vragen we je om het gebruik van ontvlekkingsmiddelen en antikalkmiddelen zoveel mogelijk te vermijden.

Het is verboden om bepaalde producten te gebruiken. Je kan ze herkennen aan de symbolen op deze lijst.