Dienstencheques in cijfers

Cijfers over dienstencheques

Cijfers over dienstencheques

Het Vlaams Departement Werk & Sociale Economie heeft ons cijfers bezorgd rond het gebruik van dienstencheques in januari 2016.

  • Er kwamen 7.025 gebruikers van dienstencheques bij
  • Er werden ruim 7 miljoen cheques gekocht
  • Het aandeel van elektronische cheques bedroeg 33%
  • In 2015 hebben liefst 639.398 of 1 op 10 Vlamingen dienstencheques gebruikt.

De conclusie is dus dat het aantal door de gebruikers aangekochte cheques licht gestegen is ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar.

Dienstencheques werden Vlaams

Je zal er meer dan waarschijnlijk niets van gemerkt hebben, maar sinds 1 januari 2016 is Vlaanderen bevoegd voor de uitgifte van de dienstencheques. Tot daarvoor was dit immers een federale aangelegenheid. Hiervoor heeft de Vlaamse regering Sodexo aangesteld. Voor het grootste deel van de gebruikers en dienstenchequebedrijven is de overgang vlot verlopen.

De regionalisering van de dienstencheques maakt het mogelijk om een eigen koers te varen. Vlaanderen zet volop in op administratieve vereenvoudiging en digitalisering. Een belangrijk middel in de vereenvoudiging is de promotie van elektronische dienstencheques. Tot vorig jaar werd 29% van de dienstencheques elektronisch aangevraagd. In januari was er al een lichte stijging, zodat momenteel één cheque op drie elektronisch is. De Vlaamse overheid streeft tegen eind 2017 naar 95 procent elektronische cheques. Een zeer ambitieus traject, maar haalbaar. Sodexo wil daarvoor onder meer inzetten op apps. Medewerkers kunnen daar momenteel al gebruik van maken om hun prestaties door te geven. Later dit jaar komt er een app voor de gebruikers.

Om te bepalen in welk gewest een gebruiker woont, werden bij de regionalisering meer dan 1,1 miljoen gebruikers gevalideerd in het rijksregister, met name alle actieve gebruikers van de afgelopen 2 jaar. Uit die oefening is gebleken dat Vlaanderen 700.000 actieve gebruikers van het dienstenchequesysteem telt.*

Ook een poetshulp met dienstencheques nodig?

* bron: werk.be